Λευκό Άρτυμα Ιταλίας με Βαλσαμικό Ξίδι Μόντενας Villa Grimelli 500ml